Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie
Strona Główna ˇ Pracownicy GOPS ˇ Artykuły ˇ Pobierz ˇ Galeria ˇ Kontakt ˇ ePUAP ˇ BIP Maj 31 2020 23:43:21
Nawigacja
Strona Główna
Pracownicy GOPS
Artykuły
Pobierz
Galeria
Kontakt
Artykuły
ePUAP
BIP
Ochrona Danych Osobowych
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 267
Najnowszy Użytkownik: Elwira Kowalczyk
Rodziny wspierające

Dodane przez GOPS dnia luty 11 2020 18:55:0846 Czytań - Drukuj
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

plakata


Dodane przez GOPS dnia luty 04 2020 13:07:5038 Czytań - Drukuj
Warsztaty dietetyczne

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

logo

 

Warsztaty dietetyczne

 

GOPS w Ostrowie informuje, że w dniu 13 lutego 2020 w godz. 16:00-18:00 w Bibliotece Publicznej - Ostrów 215, odbędą się warsztaty dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!


Dodane przez GOPS dnia luty 04 2020 12:48:5844 Czytań - Drukuj
Sprawozdanie z działalności Zepołu Interdyscyplinarnego za 2019

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO


ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA ROK 2019

 

 

 

 


Dodane przez GOPS dnia styczeń 28 2020 18:50:55Czytaj więcej ˇ 62 Czytań - Drukuj
RODO

RODO - Pomoc żywnościowa

 

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  z siedzibą w Ostrowie

 2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 4. Przetwarzanie Państwa danych wynika z działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i obejmuje:

 • imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

 • dochód osoby i rodziny;

 • powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności, w tym czynności monitorująco-kontrolne.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działalności.

 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnione osoby. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością.

 4. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Państwa danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody, tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 6. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu i skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Dodane przez GOPS dnia styczeń 13 2020 17:35:1234 Czytań - Drukuj
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

logo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 


Dodane przez GOPS dnia styczeń 13 2020 16:19:52Czytaj więcej ˇ 66 Czytań - Drukuj
Informacja Fundacji Świetlik

FUNDACJA ŚWIETLIK

ul. Konwiktorska 7/33 00-216 Warszawa

KRS: 0000666060 Telefon: 22 308 13 22

 

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.

 

W tym celu realizujemy programy:

 • Fizjoterapia w domu ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

 • Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.

 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych informujemy o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.

 • Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.

 • Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 dodaliśmy ten program, by informować o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.

 • Transport zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansujemy.

  Jak działamy? Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji oraz przekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie. Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy. Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

  Kryteria przyznawania pomocy:

 • wiek podopiecznych do 75 roku życia;

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl

Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl

Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217

 

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu z osób potrzebujących

 


Dodane przez GOPS dnia grudzień 12 2019 19:26:4157 Czytań - Drukuj
Pomoc żywnościowa - skierownie

Pomoc Żywnościowa

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie informuje, że w dniach od 25 listopada 2019 r. w godz. 7.30 – 15.30, będzie można uzyskać skierowaniedla osób chcących skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019

 

Pomocą żywnościową objęte mogą być rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 402,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

 • 1 056,00 zł - dla osoby w rodzinie

 

Zapraszamy zainteresowanych


Dodane przez GOPS dnia listopad 19 2019 14:01:1273 Czytań - Drukuj
Szukamy wolontariuszy

 

 

Poszukujemy wolontariuszy

 

liderzy


Dodane przez GOPS dnia listopad 19 2019 13:46:0775 Czytań - Drukuj
Pomoc żywnościowa - efekty

logo

 

PODPROGRAM 2018 - efekty programu

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy Bankiem Żywności w Rzeszowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 r - czerwiec 2019.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

warzywne i owocowe

 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • koncentrat pomidorowy,
 • buraczki wiórki,
 • powidła śliwkowe);

skrobiowe

 • makaron jajeczny,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy,
 • ryż biały,
 • kasza gryczana,
 • herbatniki maślane),

mleczne

 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający,

 

mięsne

 • szynka drobiowa,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • pasztet wieprzowy,
 • kabanosy wieprzowe,
 • filet z makreli w oleju,

cukier

 • cukier biały, miód wielokwiatowy

tłuszcze

 • olej rzepakowy,

dania gotowe

 • gołąbki w sosie pomidorowym.

 

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 750 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 36,4125 ton żywności;

- 3750 paczek żywnościowych;

 

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 89 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących: 

Żywieniowe - 1 spotkanie dla 21 uczestników

Kulinarne - 4 spotkania dla 68 uczestników


Dodane przez GOPS dnia lipiec 22 2019 15:14:3395 Czytań - Drukuj
Pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

Każda poszkodowana osoba może zgłosić się do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej, w celu udzielenia pomocy adekwatnej do potrzeb.

Poszkodowani mogą otrzymać zasiłek do 6 tysięcy zł. Podstawą wypłaty zasiłku jest przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jego wypłaty dokona ośrodek pomocy społecznej.

Jednocześnie poszkodowani mogą ubiegać się o pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego. Kwota zasiłku wynosić będzie w tym wypadku do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota może być wyższa, jednak nie wyższa niż 100 tysięcy złotych). Wysokość świadczenia będzie podlegała pomniejszeniu o kwotę już przyznanego zasiłku celowego w związku z tym samym zdarzeniem w wysokości 6 tysięcy złotych.

Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego. W tym wypadku kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych. Wysokość w/w świadczenia pomniejsza się adekwatnie o kwotę już przyznanego zasiłku celowego w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyższej. W tym wypadku niezbędnym dokumentem będzie decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Dodatkowo poszkodowanie mają możliwość otrzymania innych form pomocy jak:

Udzielenie niezbędnego schronienia,

posiłku, ubrania;

Praca socjalna;

Poradnictwo specjalistyczne;

Wsparcia w formie interwencji kryzysowej;

Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.


Dodane przez GOPS dnia maj 24 2019 12:47:02131 Czytań - Drukuj
Strona 2 z 9 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

GOPS
03/12/2012 11:02Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu