Komunikat
Dodane przez GOPS dnia Marzec 13 2020 20:03:09

KOMUNIKAT 2/2020

WÓJTA GMINY OSTRÓW

z dnia 13 marca 2020r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów,

w związku z postępującym zagrożeniem zakażenia koronowirusem, w trosce o Państwa zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników obsługującego Was urzędu, zostają wprowadzone ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Ostrowie.

Urząd Gminy w Ostrowie oraz podległe mu jednostki organizacyjne nie przerywają pracy.

Urzędnicy będąc członkami GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO wykonywać będą swoje zadania w zakresie zabezpieczenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa. Toteż bezpośredni kontakt z urzędnikami będzie ograniczony do minimum.

Od dnia 13 marca 2020 roku wyznaczony pracownik urzędu gminy będzie weryfikował sprawy ustalając tok postępowania w każdej sprawie indywidualnie.

Przed wizytą w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia trybu załatwiania danej sprawy.

Kasa urzędu będzie nieczynna do odwołania. Zaleca się dokonywać płatności drogą elektroniczną, w placówkach bankowych lub pocztowych.

 

O wszelkich kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ostrów
Grzegorz Ożóg