Komunikat
Dodane przez GOPS dnia Marzec 13 2020 13:07:19

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY OSTRÓW

z dnia 11 marca 2020r.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 zgodnie z decyzją Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego dotyczącego zawieszenia zajęć szkolnych na terenie całego kraju informuję, że od dnia 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r. zawieszone zostają zajęcia szkolne w jednostkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów (dot. szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz żłobka).

 

W dniach 12 i 13 marca szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne będą jeszcze pełniły funkcje opiekuńcze dla dzieci i młodzieży.

 

Jednocześnie informuję, iż na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego zarządzeniem Wójta Gminy Ostrów został wprowadzony zakaz organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o podobnym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników wydarzeń.

W związku z powyższym zwracam się z apelem do mieszkańców Gminy Ostrów o zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i w miarę możliwości ograniczanie kontaktów społecznych.

 

Apeluję również o rozważenie możliwości telefonicznej lub internetowej komunikacji z Urzędem Gminy Ostrów oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi jeśli nie ma potrzeby osobistej wizyty w celu załatwienia spraw urzędowych.

tel:17 745-11-60,
e-mail:
info@ostrow.gmina.pl

 

Proponuję aby wszelkie płatności (podatkowe, za gospodarowanie odpadami, itp) dokonywać przelewami poprzez systemy bankowości elektronicznej.
Numer konta Gminy Ostrów 65 9171 0004 0000 1300 2000 0010

 

Wszelkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Gminy w Ostrowie www.ostrow.gmina.pl

 

 

WÓJT GMINY

Grzegorz Ożóg